Ideoita ja vinkkejä pihalle

« Back to Home

Kuormalavahylly, trukkihylly ja muut varaston hyllyjärjestelmät

Julkaistu

Varasto voidaan suunnitella monella eri tavalla. Lähtötilanne eli rakennetaanko kokonaan uusi varasto vai tehdäänkö se jo olemassa olevaan tilaan, vaikuttaa oleellisesti varaston suunnitteluun.
Varastotilan ja sen käyttötarkoituksen mukaan suunnitellaan varasto niin, että otetaan huomioon tarvittava tekniikka sekä se, että tarpeellisille toiminnoille jää myös riittävästi tilaa. Toisissa varastoissa paras ratkaisu voi olla esimerkiksi kuormalavahylly tai trukkihylly, mutta tavaroita voi varastoida myös kokonaan ilman varastohyllyjä, varastoitavasta tavarasta riippuen. Jos varastokalusteiden hankinta tai varaston suunnittelu on tällä hetkellä ajankohtainen aihe, tervetuloa blogin pariin lukemaan siitä lisää tämänkertaisesta kirjoituksesta.

Varasto suunnitellaan sen käyttötarkoituksen, tilan ja toimintojen mukaan

Varastotilat voidaan suunnitella monella tavalla ja jos varasto suunnitellaan alusta saakka, on silloin eniten mahdollisuuksia tehdä siitä vaivattomasti juuri tarpeenmukainen. Olemassa olevassa tilassa rajoitteita asettaa muun muassa tilan muoto, koko ja korkeus sekä kulkuaukkojen paikat. Varastot voidaan luokitella niiden toiminnan tai varastotyyppien mukaan. Varastoa perustaessa on tärkeää myös miettiä sen sijaintipaikkaa, varastoitavan tavaran ominaisuuksia, siellä käytettävää teknologiaa ja tavaravirtoja.

Varastossa voi olla erilaisia varastohyllyjä

Joskus voi olla mahdollista varastoida tavaraa ilman hyllyjä, esimerkiksi silloin, kun sen voi pinota päällekkäin. Tällä tavalla voidaan varastoida esimerkiksi laatikkoja, häkkejä ja nestekontteja sekä lavakuormia.

Erilaisia varastohyllytyyppejä ovat muun muassa kuormalavahylly, syväkuormaushylly, läpivirtaushylly, pientavarahylly ja siirtohylly. Kuormalavahyllyjä on saatavilla eri kantavuuksilla ja ne mitoitetaan standardi lavakokojen mukaisesti. Tavarat sijoitetaan kuormalavahyllyille kuormalavoilla ja lavojen käsittely on helppoa ja sopii monenlaisen tavaran varastointiin.

Syväkuormaushyllyt sopivat ratkaisuksi silloin, kun tavaravolyymi on nimikemäärää suurempi. Syväkuormaushyllyt mahdollistavat trukkien kulkemisen hyllyjen sisällä ja ne ovat erittäin kompakteja ja kustannustehokkaita ratkaisuja varastointiin. Syväkuormaushyllyt mahdollistavat varastoinnin useilla vierekkäisillä ja päällekkäisillä tasoilla. Läpivirtaushyllyt toimivat niin että tavaraa lastataan toisesta päästä ja se siirtyy omalla painollaan hyllyn toiseen päähän, joka toimii tavaran purkupäänä. Läpivirtaushylly sopii sekä paketti- että lavatavaralle. Pientavarahyllyssä varastoidaan pienikokoista tavaraa ja ne ovat yleensä rakennettu erilaisista elementeistä, joista voidaan koota erilaisia ratkaisuja. Siirtohyllyt ovat hyllyjä, joita voidaan siirrellä tarpeen mukaan. Siirtohyllyjen välille ei tarvitse jättää käytävää, joten ne ovat tilaa säästävä ratkaisu. Tutustu lisää varastojen suunnitteluun ja rakennukseen esimerkiksi täällä Naakan Asennuspalvelu.

 

 


jaa